Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarki Morskiej.

Strefa Przemysłowa Północ

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarki Morskiej.

W dniu 25.10.2016 roku odbyła się debata wyjazdowa Komisji Rozwoju Gospodarki Morskiej z Urzędu Gminy Miasta Szczecin w siedzibie Stowarzyszenia przy, ul. Lipowa 5-6 w Szczecinie, której inicjatorami było Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. Uczestnikami niniejszej debaty byli przedstawiciele Urzędu Gminy Miasta Szczecin, Radni Osiedla Skolwin, a także inwestorzy terenów po byłej Papierni Skolwin.

Celem spotkania było omówienie zmiany zagospodarowania przestrzennego z planu,Skolwin Port2” na,Skolwin Port 3”, który zakłada usunięcie zapisów w planie dotyczącym zmiany terenów zielonych wyłączonych z działalności produkcyjnej, na działalność gospodarczą, zaprezentowanie programu finansowania inwestycji drogowych na terenach po byłej Papierni Skolwin, omówienie terminów realizacji budowy I etapu drogi publicznej na lata 2018 i 2019 roku oraz II Etapu na lata 2020 i 2021 roku. Wykazanie istoty kolejnych inwestycji w kierunku poprawy węzłów komunikacyjnych: wodnego i kolejowego, dzięki którym usprawniony zostanie transport materiałów oraz produktów z przedsiębiorstw działających na terenach po byłej Papierni Skolwin.