Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Strefa Przemysłowa Północ

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

W dniu 1 lipca 2016 roku w Szczecinie doszła do realizacji współpraca pomiędzy Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., a Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście”, mająca na celu świadczenie usług informacyjno – promocyjnych związanych z marką ARMS na terenie Gminy Miasta Szczecin, a w szczególności na obszarze Strefy Północ, które obejmują tereny inwestycyjne po byłej Papierni Skolwin.