Autor: admin

Strefa Przemysłowa Północ

Świąteczne Życzenia

Spotkanie dotyczące budowy drogi wewnątrz Strefy Północ.

Szanowni Państwo, w związku z potrzebą zaplanowania dalszej realizacji inwestycji budowy drogi wewnątrz Strefy Północ (etap ,,C” i ,,D”), chcielibyśmy zaprosić Państwa do spotkania z udziałem Wiceprezydenta Pana Michała Przepiery oraz pozostałymi przedsiębiorcami Strefy Północ w dniu 3 listopada b.r. godz. 13:30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipowa 5-6 w Szczecinie – Marina Gocław, sala…
Przeczytaj więcej

Biznesowy Event Morski

Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście” z powodzeniem udało się zrealizować projekt pn.,,Biznesowy Event Morski”, który został zorganizowany dnia 20 września b.r. w obiekcie Stara Rzeźnia w Szczecinie. Forma spotkania miała charakter wykładowy i wystawowy z możliwością zaprezentowania się przedsiębiorstw z branży morskiej oraz dziedzin z…
Przeczytaj więcej

BIZNESOWY EVENT MORSKI

  Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli biznesu, reprezentujących branże morską zarówno w regionie jak i w kraju do udziału w wydarzeniu pn. Biznesowy Event Morski, które odbędzie się dn. 20 września br. w Centrum Kultury euroregionu Stara Rzeźnia, przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14 w Szczecinie. Rejestracja uczestników (odwiedzających) będzie możliwa przez…
Przeczytaj więcej

Końcowe ustalenia w sprawie budowy drogi na terenach Strefy Północ.

Dnia 24 marca b.r. o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie organizowane przez Lokalną Organizację Gospodarczą ,,Odroujście” w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Lipowa 5-6 w Szczecinie. Spotkanie będzie dotyczyło końcowych ustaleń pomiędzy inwestorami Strefy Północ, a Gminą Miasto Szczecin odnośnie partycypacji w kosztach budowy drogi wewnątrz Strefy Północ.

Kolejne spotkanie na linii Miasto – Inwestorzy

Przewodniczący komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecin, Pan Bazyli Baran zwołał kolejne posiedzenie, które odbędzie się 13 marca 2017 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta Szczecin. Niniejsze obrady będą dotyczyły w głównej mierze terenów inwestycyjnych położonych w Strefie Północ Szczecina, rozpatrywania wniosków w sprawie zmian do porządku obrad oraz przyjęcia…
Przeczytaj więcej

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Właśnie ruszył nabór na preferencyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pośrednikiem w ich udzielaniu jest Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, który wygrał konkurs Duże Pożyczki Inwestycyjne w ramach dobrze znanego lokalnym przedsiębiorcom Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.   Szczeciński Fundusz Pożyczkowy ma do udzielenia pożyczki na kwotę 47,5 mln zł. Jedna firma może ubiegać się nawet…
Przeczytaj więcej

znak szczecina

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej RM

Biuro Rady Miasta uprzejmie zawiadamia, że Przewodniczący Bazyli Baran zwołał kolejne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej RM, które odbędzie się 9 stycznia 2017 r., o godz. 13:00, w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.

Rejs po ,,Odrze”

W dniu 09.12.2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście”, podjęło realizację spotkania w formie rejsu pod rzece ,,Odrze”, które miało swój początek o godzinie 09:00 na Marinie Gocław w Szczecinie, przy ul. Lipowa 5-6. Uczestnikami rejsu byli przedstawiciele przedsiębiorstw działających na terenach po byłej papierni Skolwin. Rejs miał charakter wizji lokalnej na obszarze Dzielnicy Północ…
Przeczytaj więcej

Świąteczne życzenia