Biznesowy Event Morski

Strefa Przemysłowa Północ

Biznesowy Event Morski

Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście” z powodzeniem udało się zrealizować projekt pn.,,Biznesowy Event Morski”, który został zorganizowany dnia 20 września b.r. w obiekcie Stara Rzeźnia w Szczecinie.

Forma spotkania miała charakter wykładowy i wystawowy z możliwością zaprezentowania się przedsiębiorstw z branży morskiej oraz dziedzin z nią związanych jak np. przemysł stoczniowy czy metalurgiczny.

Głównym celem Eventu było wspieranie i promocja branży morskiej w myśl lepszego rozwoju przedsiębiorstw w regionie. Uczestnikami byli między innymi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina, Przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, Prezesi i Dyrektorzy wiodących firm i oświaty szczecińskiej branży morskiej oraz nowych technologii biznesowych. W wydarzeniu miały swój udział również firmy towarzyszące – tzw. ,,docelowa grupa wsparcia”, które prezentowały swoje usługi na stanowiskach wystawowych. Wielu z nich nawiązało nowe kontakty biznesowe, dzięki prezentacjom otrzymało korzystną wiedzę z dziedziny rozwoju i strategii w branży morskiej.