LOKALNA ORGANIZACJA GOSPODARCZA "ODROUJŚCIE"

Wspieramy lokalny biznes

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza „ODROUJŚCIE”

Stowarzyszenie powstało w lipcu 2013 r – zajmuje się rewitalizacją północnych osiedli Gminy Szczecin.
Jest efektem połączenia wspólnych sił przedsiębiorców (przedstawicieli branży papierniczej, offshore czy stoczniowej oraz firm-kooperantów), którzy działają na terenach od byłej papierni Skolwin do huty. 

papiernia skolwin papiernia skolwin papiernia skolwin