Rewitalizacja drogi publicznej wewnątrz Strefy Północ

Strefa Przemysłowa Północ

Rewitalizacja drogi publicznej wewnątrz Strefy Północ

Feldhmule
logo fundusz

logo

 W dniu 29 stycznia o godzinie 10:30 w oddziale Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście” przy ul. Lipowa 5-6 Marina Gocław w Szczecinie, zorganizowana została debata pn. Realizacja wsparcia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Strefy Północ w Szczecinie. Podczas debaty byli obecni: Z-ca Prezydenta Miasta Szczecina Piotr Mync, przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, Biuro Planowania Przestrzennego, inwestorzy Strefy Północ oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o., a także przedstawiciele Rady Osiedla Skolwin i Rady Miasta Szczecin.  Jednym z efektów spotkania, było zaprezentowanie przebiegu drogi publicznej wewnątrz Strefy Północ, której wykonanie ma się dokonać w 2017-2018 roku.