Debata z 26.11.2015 r.

Strefa Przemysłowa Północ

Debata z 26.11.2015 r.

floating garden

W dniu 26 listopada o godzinie 11:00 w oddziale Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście” przy ul. Lipowa 5-6 Marina Gocław w Szczecinie, zorganizowana została debata dotycząca przedstawienia uchwał Rady Miasta Szczecin nr VI/87/15 z dnia 24 marca 2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy oraz uchwała nr XII/269/15 z dnia 27 października 2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

 

Spotkanie otworzył Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście” Pan Paweł Adamczak, przedstawiając zebranych gości oraz harmonogram spotkania. Podczas debaty byli obecni inwestorzy Strefy Północ Szczecina oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, Biuro Strategii, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o., a także przedstawiciele Rady Osiedla Skolwin.

Prezentacja_program_pomocy_de_minimis

Prezentacja_regionalana_pomocy_inwestycyjna