Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej RM

Strefa Przemysłowa Północ

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej RM

znak szczecina

Biuro Rady Miasta uprzejmie zawiadamia, że Przewodniczący Bazyli Baran zwołał kolejne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej RM, które odbędzie się 9 stycznia 2017 r., o godz. 13:00, w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.