Końcowe ustalenia w sprawie budowy drogi na terenach Strefy Północ.

Strefa Przemysłowa Północ

Końcowe ustalenia w sprawie budowy drogi na terenach Strefy Północ.

Dnia 24 marca b.r. o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie organizowane przez Lokalną Organizację Gospodarczą ,,Odroujście” w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Lipowa 5-6 w Szczecinie. Spotkanie będzie dotyczyło końcowych ustaleń pomiędzy inwestorami Strefy Północ, a Gminą Miasto Szczecin odnośnie partycypacji w kosztach budowy drogi wewnątrz Strefy Północ.