Kolejne spotkanie na linii Miasto – Inwestorzy

Strefa Przemysłowa Północ

Kolejne spotkanie na linii Miasto – Inwestorzy

Przewodniczący komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecin, Pan Bazyli Baran zwołał kolejne posiedzenie, które odbędzie się 13 marca 2017 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta Szczecin. Niniejsze obrady będą dotyczyły w głównej mierze terenów inwestycyjnych położonych w Strefie Północ Szczecina, rozpatrywania wniosków w sprawie zmian do porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Podczas debaty, będą poruszane także różne sprawy dotyczące poprawy infrastruktury w tym drogi dojazdowej do terenów po byłej Papierni Skolwin.