Blog

Strefa Przemysłowa Północ

Rejs po ,,Odrze”

W dniu 09.12.2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście”, podjęło realizację spotkania w formie rejsu pod rzece ,,Odrze”, które miało swój początek o godzinie 09:00 na Marinie Gocław w Szczecinie, przy ul. Lipowa 5-6. Uczestnikami rejsu byli przedstawiciele przedsiębiorstw działających na terenach po byłej papierni Skolwin. Rejs miał charakter wizji lokalnej na obszarze Dzielnicy Północ…
Przeczytaj więcej

Świąteczne życzenia

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarki Morskiej.

W dniu 25.10.2016 roku odbyła się debata wyjazdowa Komisji Rozwoju Gospodarki Morskiej z Urzędu Gminy Miasta Szczecin w siedzibie Stowarzyszenia przy, ul. Lipowa 5-6 w Szczecinie, której inicjatorami było Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. Uczestnikami niniejszej debaty byli przedstawiciele Urzędu Gminy Miasta Szczecin, Radni Osiedla Skolwin, a…
Przeczytaj więcej

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

W dniu 1 lipca 2016 roku w Szczecinie doszła do realizacji współpraca pomiędzy Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., a Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście”, mająca na celu świadczenie usług informacyjno – promocyjnych związanych z marką ARMS na terenie Gminy Miasta Szczecin, a w szczególności na obszarze Strefy Północ, które obejmują tereny inwestycyjne po byłej…
Przeczytaj więcej

papiernia skolwin

Rewitalizacja Strefy Północ

W dniu 17-08-2016 roku na stronie internetowej szczecinbiznes.pl ukazał się artykuł dotyczący rewitalizacji Strefy Północ przez lokalny biznes. Podajemy link do strony z tematyką: http://szczecinbiznes.pl/informacje/Lokalny-biznes-rewitalizuje-Strefe-Polnoc_4415

log odroujście

Spotkanie dotyczące budowy drogi w Strefie Północ

Dnia 22.04.2016 r. o godzinie 12:30 w siedzibie LOG Odroujście przy ul. Lipowej 5-6 (Marina Gocław), odbędzie się spotkanie w temacie: 1. Przedstawienie projektu wniosku ws. podjęcia uchwały o zmianie MPZP Skolwin Port 2. a. Ujęcie drogi publicznej przez teren Strefy Północ, aż do wjazdu do Fabryki Teleyard. b. Modyfikacja obszarów elementarnych P.S. 9030.KKS i…
Przeczytaj więcej

papiernia skolwin

Kolejna debata gospodarcza

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia b.r. o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Mariny Gocław odbędzie się kolejna debata gospodarcza z udziałem Prezydentów Miasta Szczecin, panów: Piotra Mynca i Michała Przepiery oraz przedstawicieli Rady Miasta Szczecin i merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin. Głównym tematem debaty będzie realizacja drogowa na terenie Strefy Północ.

Feldhmule

Rewitalizacja drogi publicznej wewnątrz Strefy Północ

 W dniu 29 stycznia o godzinie 10:30 w oddziale Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście” przy ul. Lipowa 5-6 Marina Gocław w Szczecinie, zorganizowana została debata pn. Realizacja wsparcia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Strefy Północ w Szczecinie. Podczas debaty byli obecni: Z-ca Prezydenta Miasta Szczecina Piotr Mync, przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin: Wydział Obsługi…
Przeczytaj więcej

życzenia LOG

Wesołych Świąt

floating garden

Debata z 26.11.2015 r.

W dniu 26 listopada o godzinie 11:00 w oddziale Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście” przy ul. Lipowa 5-6 Marina Gocław w Szczecinie, zorganizowana została debata dotycząca przedstawienia uchwał Rady Miasta Szczecin nr VI/87/15 z dnia 24 marca 2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy oraz…
Przeczytaj więcej