Blog

Strefa Przemysłowa Północ

BIZNESOWY EVENT MORSKI

  Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli biznesu, reprezentujących branże morską zarówno w regionie jak i w kraju do udziału w wydarzeniu pn. Biznesowy Event Morski, które odbędzie się dn. 20 września br. w Centrum Kultury euroregionu Stara Rzeźnia, przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14 w Szczecinie. Rejestracja uczestników (odwiedzających) będzie możliwa przez…
Czytaj dalej

Końcowe ustalenia w sprawie budowy drogi na terenach Strefy Północ.

Dnia 24 marca b.r. o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie organizowane przez Lokalną Organizację Gospodarczą ,,Odroujście” w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Lipowa 5-6 w Szczecinie. Spotkanie będzie dotyczyło końcowych ustaleń pomiędzy inwestorami Strefy Północ, a Gminą Miasto Szczecin odnośnie partycypacji w kosztach budowy drogi wewnątrz Strefy Północ.

Kolejne spotkanie na linii Miasto – Inwestorzy

Przewodniczący komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecin, Pan Bazyli Baran zwołał kolejne posiedzenie, które odbędzie się 13 marca 2017 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta Szczecin. Niniejsze obrady będą dotyczyły w głównej mierze terenów inwestycyjnych położonych w Strefie Północ Szczecina, rozpatrywania wniosków w sprawie zmian do porządku obrad oraz przyjęcia…
Czytaj dalej

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Właśnie ruszył nabór na preferencyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pośrednikiem w ich udzielaniu jest Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, który wygrał konkurs Duże Pożyczki Inwestycyjne w ramach dobrze znanego lokalnym przedsiębiorcom Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.   Szczeciński Fundusz Pożyczkowy ma do udzielenia pożyczki na kwotę 47,5 mln zł. Jedna firma może ubiegać się nawet…
Czytaj dalej

znak szczecina

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej RM

Biuro Rady Miasta uprzejmie zawiadamia, że Przewodniczący Bazyli Baran zwołał kolejne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej RM, które odbędzie się 9 stycznia 2017 r., o godz. 13:00, w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.

Rejs po ,,Odrze”

W dniu 09.12.2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście”, podjęło realizację spotkania w formie rejsu pod rzece ,,Odrze”, które miało swój początek o godzinie 09:00 na Marinie Gocław w Szczecinie, przy ul. Lipowa 5-6. Uczestnikami rejsu byli przedstawiciele przedsiębiorstw działających na terenach po byłej papierni Skolwin. Rejs miał charakter wizji lokalnej na obszarze Dzielnicy Północ…
Czytaj dalej

Świąteczne życzenia

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarki Morskiej.

W dniu 25.10.2016 roku odbyła się debata wyjazdowa Komisji Rozwoju Gospodarki Morskiej z Urzędu Gminy Miasta Szczecin w siedzibie Stowarzyszenia przy, ul. Lipowa 5-6 w Szczecinie, której inicjatorami było Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. Uczestnikami niniejszej debaty byli przedstawiciele Urzędu Gminy Miasta Szczecin, Radni Osiedla Skolwin, a…
Czytaj dalej

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

W dniu 1 lipca 2016 roku w Szczecinie doszła do realizacji współpraca pomiędzy Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., a Stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Gospodarcza ,,Odroujście”, mająca na celu świadczenie usług informacyjno – promocyjnych związanych z marką ARMS na terenie Gminy Miasta Szczecin, a w szczególności na obszarze Strefy Północ, które obejmują tereny inwestycyjne po byłej…
Czytaj dalej

papiernia skolwin

Rewitalizacja Strefy Północ

W dniu 17-08-2016 roku na stronie internetowej szczecinbiznes.pl ukazał się artykuł dotyczący rewitalizacji Strefy Północ przez lokalny biznes. Podajemy link do strony z tematyką: http://szczecinbiznes.pl/informacje/Lokalny-biznes-rewitalizuje-Strefe-Polnoc_4415