BFK Polska Sp. z o.o.

logo bfk

BFK Polska Sp. z o.o. prowadzi na terenie byłej Papierni Skolwin Zakład Przetwarzania Odpadów Mineralnych, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie zbierania, przetwarzania i utylizacji odpadów z odwiertów górniczych
z prac czerpalnych (refulaty) oraz osadów pościekowych. Spółka dysponuje stosownymi decyzjami środowiskowymi
w zakresie gospodarki odpadami.