Spotkanie dotyczące budowy drogi w Strefie Północ

Strefa Przemysłowa Północ

Spotkanie dotyczące budowy drogi w Strefie Północ

log odroujście
Dnia 22.04.2016 r. o godzinie 12:30 w siedzibie LOG Odroujście przy ul. Lipowej 5-6 (Marina Gocław), odbędzie się spotkanie w temacie:
1. Przedstawienie projektu wniosku ws. podjęcia uchwały o zmianie MPZP Skolwin Port 2.
a. Ujęcie drogi publicznej przez teren Strefy Północ, aż do wjazdu do Fabryki Teleyard.
b. Modyfikacja obszarów elementarnych P.S. 9030.KKS i P.S.9047.KDW, w związku ze zmianą użytkowania terenów bocznic kolejowych.
c. Włączenie obszaru elementarnego P.S.9018.MW,U do obszaru P.S.9020.US, w związku z planowanym rozwojem funkcji sportowo – rekreacyjnej, na terenie osiedla Skolwin.
2. Przedstawienie przez przedstawiciela Gminy Szczecin aktualnego stanu zaawansowania uzgodnień ws. budowy drogi i infrastruktury w Strefie Północ – etap nr I.